Zámer

Bezpečnostný zámer

Bezpečnostný zámer je súbor systémových opatrení, realizovaných k dosiahnutiu základných bezpečnostných cieľov, požadovaných na účinnú ochranu informačného systému pred jeho bezpečnostným ohrozením.
Realizačnou podmienkou vypracovania Bezpečnostného zámeru je vykonanie analýzy bezpečnosti informačného systému, určenie metód, foriem, predmetu a subjektov spracúvania osobných údajov.

Bezpečnostným zámerom pokryjeme všetky oblasti súvisiace s činnosťou Vášho informačného systému a ich technické, organizačné a personálne aspekty.

Bezpečnostný zámer Vám vypracuje špecializované pracovisko našej spoločnosti – Úsek špeciálnych projektov, ktorého pracovníci disponujú skúsenosťami a praxou v predmetnej oblasti.

Bližšie informácie na vyžiadanie na info(z@vináč)entrynet.sk