Profil spoločnosti

Spoločnosť Entry Net, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2003.

  Pôsobnosť spoločnosti Entry Net, s.r.o. je rozdelená do dvoch hlavných oblastí:

–           ochrana osobných údajov v pôsobnosti zákona č. 122/2013 Z.z.

do tejto činnosti spadá individuálne a dôkladne prepracovaný Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov pre každého klienta osobitne. Takto spracovaný projekt využívajú klienti na zabezpečenie ochrany dôležitých informácií pred únikom, alebo zneužitím.

–           služby v oblasti Internetu a  správy informačných technológií

aby bolo možné využiť všetky výhody, ktoré informačné technológie prinášajú, je potrebné mať partnera, ktorý im rozumie. Prostredníctvom spoločnosti Entry Net, s.r.o. sa aj Vám môžu otvoriť cesty k novým príležitostiam, ktoré ponúka celosvetová sieť Internet a spoľahlivé fungovanie všetkých prvkov počítačovej infraštruktúry.

Spoločnosť Entry Net, s.r.o. nie je obmedzovaná šírkou tejto ponuky.
Po konzultácii s Vami môžeme ponúknuť ďalšie produkty špeciálnej techniky a služieb podľa Vášho priania.