Referencie

z ukončených auditov bezpečnosti IS, implementovaných bezpečnostných projektov, aplikácie zákonných podmienok na ochranu osobných údajov, bezpečnostných štandardov a kritérií v informačných systémoch štátnej správy, územnej samosprávy, verejnej správy a verejnej moci, právnických a fyzických osôb, organizácie školení a diferencovanej odbornej prípravy povinných, zodpovedných a oprávnených osôb.

V tomto zozname nie sú uvedené spoločnosti, ktoré nesúhlasili s použitím referencie.

SLOVNAFT, a.s. – Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov a jeho údržba

ORANGE Slovensko, a.s. – Audit bezpečnosti IS, celkovej bezpečnostnej politiky a vypracovaného Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a jeho údržba

Ministerstvo kultúry SR – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov MK SR a 33 organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ich údržba

SBCB – Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. – Spoločný register bankových informácií
Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

STRABAG, s.r.o. – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja – Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov a jeho údržba.

Nitriansky samosprávny kraj – Komplexný bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov.

SLOVASFALT s.r.o. – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Personálna agentúra P&P Management-Impulse s.r.o. – Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

C.S.Bitunova spol. s r.o. – Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

KSR Kameňolomy s.r.o. – Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

OAT s.r.o. – Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

TPA s.r.o. – Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

BMTI s.r.o. – Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

PETRUZALEK s.r.o. – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

SLOVEN – Stredisko sociálnej pomoci – Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

EFG Slovakia, s.r.o.  –  Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

Victoria – Tip Slovakia, s.r.o. Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

Slovnaft MONTÁŽE A OPRAVY, a.s. – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a jeho údržba

MAURICE WARD & Co, s.r.o.  – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

ENVIRONMENTÁLNY FOND –  Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Slovnaft TRANS, a.s. – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných

EXIT Model Management, s.r.o. – Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

JohnsonDiversey Slovensko,s.r.o. – Bezpečnostný projekt  ochrany OÚ

KKH spol. s r.o. – Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

BGS-Distribution, a.s. – Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov a jeho údržba

E.U. Consulting, s.r.o. – Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov a jeho údržba

Slovnaft, a.s., Plnička autocisterien Bratislava – Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

Slovnaft, a.s., Terminál Kapušany – Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

Slovnaft, a.s., Terminál Kľačany – Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

FESTO spol. s r.o. – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

GRUNDFOS, s.r.o. – Organizačná zložka – Bezpečnostný projekt  na ochranu osobných údajov

Fond sociálneho rozvoja – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

IKEA Bratislava, s.r.o.  – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

CM European Power Slovakia, s.r.o. – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a jeho údržba

CM European Power International, s.r.o. – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a jeho údržba

a mnohé ďalšie

Školenia a diferencovaná odborná príprava

V rámci nami organizovaných vzdelávacích kurzov a diferencovanej odbornej prípravy sme k 31.12.2013 vyškolili viac ako 900 zamestnancov našich zmluvných partnerov, poverených ako zodpovedná osoba alebo zamestnancov určených ako oprávnená osoba s prístupom k osobným údajom pri ich spracúvaní v informačných systémoch.

V rámci nami organizovaných vzdelávacích kurzov, školení, tréningov, špeciálnych rozvojových aktivít a diferencovanej odbornej prípravy sme k 31.12.2013 vyškolili viac ako 300 manažérov, bezpečnostných špecialistov, systémových administrátorov, bezpečnostných správcov informačných systémov a zamestnancov našich zmluvných partnerov v oblasti všeobecnej informačnej gramotnosti, efektívnemu používaniu implementovaných prostriedkov aplikačného programového vybavenia, bezpečnosti prevádzky informačných systémov, bezpečnosti spracúvaných údajov a klasifikovaných informácií, k výkonu požadovaných kontrolných mechanizmov, hodnoteniu a riadeniu bezpečnostných rizík súvisiacich s odborným zabezpečením a prevádzkou informačných systémov ako aj  bezpečnostným požiadavkám na miesto ich prevádzkovania.