Smernice

Bezpečnostné smernice

Bezpečnostnými smernicami sa aplikujú závery bezpečnostnej analýzy informačného systému a ciele bezpečnostného zámeru pri realizácii zákonných podmienok ochrany osobných údajov. Bezpečnostnými smernicami zabezpečíme pokrytie všetkých aktivít, súvisiacich s činnosťou Vášho informačného systému, ako sú personálna bezpečnosť, administratívna bezpečnosť, objektová a fyzická bezpečnosť, technická bezpečnosť v automatizovaných, neautomatizovaných a kombinovaných informačných systémoch. Zabezpečíme respektíve vypracujeme Vám potrebné písomnosti, vzory predpísaných tlačív, vykonávacie manuály, metodiky a v požadovanom rozsahu vyškolíme Váš manažment a určených špecialistov k plneniu úloh konkretizovaných bezpečnostnými smernicami. Naši  pracovníci disponujú dlhoročnými skúsenosťami a praxou v predmetnej oblasti.

Bližšie informácie na vyžiadanie na info(z@vináč)entrynet.sk