Implementácia

Implementácia bezpečnostného projektu

Vypracovanú a Vami schválenú dokumentáciu Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov Vám naši špecialisti pomôžu zaviesť do praxe, zabezpečia vyškolenie manažmentu, špecialistov a užívateľov informačného systému.
Po vykonanej skúšobnej prevádzke a na základe opodstatnených pripomienok spadajúcich do predmetu zmluvne poskytovanej služby zabezpečia dopracovanie Bezpečnostného projektu a jeho súčastí o praxou získané závery, poznatky a skúsenosti.

Bližšie informácie na vyžiadanie na info(z@vináč)entrynet.sk