Údržba

Údržba bezpečnostného projektu

Pri prevzatí bezpečnostného projektu informačného systému do zmluvnej údržby Vám garantujeme jeho operatívnu aktualizáciu po obsahovej aj legislatívnej stránke.
Na základe Vašich zámerov, aktualizovaných požiadaviek na informačný systém, pri pripravovaných personálnych zmenách alebo pri plánovanom rozšírení prvkov informačného systému (HW, SW, APV) zabezpečíme ich zapracovanie do Bezpečnostného projektu a súvisiacej dokumentácie.
Na základe osobitnej dohody sme pripravení zaradiť Vás do zákazníckeho servisu (hot-line) s cieľom operatívneho riešenia praktických otázok ochrany osobných údajov vo Vašom informačnom systéme. K splneniu Vašich bezpečnostných zámerov Vám špecializované pracoviská našej spoločnosti zabezpečia vypracovanie projektov, dodajú požadované bezpečnostné technológie a zabezpečia ich odbornú inštaláciu.

Bližšie informácie na vyžiadanie na info(z@vináč)entrynet.sk