Outsoursing IT

IT Outsourcing znamená uskutočňovanie určitých činností pomocou externých zdrojov. Ide teda o subdodávateľskú činnosť pre inú spoločnosť.

Outsourcing neznamená v praxi nič iného než prenesenie určitých aktív a zodpovednosti na externých poskytovateľov. Tento spôsob im prinesie dodávku v garantovanej kvalite a za predkom známu a zazmluvnenú cenu. Firma sa tak svojím spôsob zbaví istého záväzku a môže sa sústrediť na rozvoj procesov, v ktorých dosahuje konkurenčnú výhodu.

Hlavným zmyslov je poskytnúť zákazníkom služby, na ktoré by inak museli mať vlastných zamestnancov.

Náklady personálneho IT outsourcingu sú vo výsledku nižšie, než náklady na zriadenie a udržanie pracovného miesta pre človeka, ktorý by danú činnosť vykonával. V oblasti informačných technológií je tento trend jednoznačný a rozdiel v nákladoch je jednoducho vyčísliteľný – kvalitný informatik musí mať značne široké vedomosti, musí sa neustále zdokonaľovať, absolvovať školenia a certifikácie.

Zákazník sa nestará o mzdu a vzdelanie vlastného IT správcu, pre zákazníka je vždy k dispozícii človek s odpovedajúcimi znalosťami pripravený riešiť vzniknutý problém. Výsledkom takejto spolupráce je na strane zákazníka spokojnosť a ušetrené náklady.

Účtovné a administratívne výhody

Využitie služieb outsourcingu IT má aj nesporné účtovné a administratívne výhody a to tak že tým odpadnú výdaje na na vedenie mzdovej a personálnej agendy.

  • Odpadá vám vedenie mzdovej a personálnej agendy, pretože vám pracovníkov účtuje firma ako poskytnutú službu.
  • Ušetríte na nákladoch spojených s ich výberom, zaškolením čí prípadnou náhradou
  • Outsourcing si účtujete ako službu a preto sa zobrazí v položke NÁKLADY