Kontakt

Entry Net, s.r.o.
Pri Habánskom mlyne 30
811 04   Bratislava

Telefón a fax:
+421-2-43 41 1959

Elektronické spojenie:
Email: info@entrynet.sk 

Iné údaje:
IČO:        35867078
IČ DPH:     SK 2020249110
DIČ:        2020249110
Účet:       TABA 2629764875/1100
OR:         BA I Odd. sro Vložka č.:  29792/B